Khách sạn Kiến Vàng - Hà Giang

Ngày khởi công: 01/2011

Ngày hoàn thành phần thô:  03/2011

Số tầng:  3 tầng lên 8 tầng

Độ dài của nhịp:  6m.

Giải pháp kc phần thân: Sàn – Tường 3D Panel VRO 

Giải pháp móng: từ móng băng và móng bè