Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình nhà anh Phong - Hưng Yên

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà anh Phong - Hưng Yên . 

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lonVRO

san-phang-khong-dam-VRO

san-phang-khong-damVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình nhà anh Phong - Hưng Yên . 

sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà anh Phong Nam Định

Sàn phẳng 3D Panel Vro công trình nhà anh Phong Nam Định

sàn nhịp lớn công trình nhà anh Phong Nam Định

Sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình nhà anh Phong Nam Định

Sàn phẳng không dầm UBOOT công trình nhà anh Phong Nam Định

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng tum công trình nhà anh Phong - Hưng Yên . 

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO6san-phang-khong-damVRO7

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO8

san-khong-dam-3DPanelVRO9

 

Trở về