Giao lưu và truyền đạt kinh nghiệm thi công sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO

Để ngày càng phổ biến rộng rãi thi công công nghệ sàn nhịp lớn không dầm 3D VRO, công ty xây dựng 3D VRO ngày 25/03/2018 đã tổ chức buổi trao đổi truyền đạt kinh nghiệm thi công sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO cho các anh/chị, các bạn kỹ sư, các bạn yêu công nghệ - Những hình ảnh trao đổi truyền đạt kinh nghiệm về thi công sàn lõi rỗng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANELVRO. 

Viết bình luận