[Sàn phẳng] Biệt thự Jamona Quận 7 – TP.HCM

14/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Biệt thự Jamona Quận 7 – TP.HCM. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại TP.Hồ Chí Minh của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự […]

[Sàn phẳng] Bình Phước Office – Bình Phước

13/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Toà nhà Bình Phước Office – Bình Phước. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bình Phước của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự […]

[Sàn phẳng] Đại học Y dược Cà Mau – Cà Mau

12/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Đại học Y dược Cà Mau – Cà Mau. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Cà Mau của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO […]

[Sàn phẳng] Công trình Thanh Đạt – Hà Nội

12/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Thanh Đạt – Xã Đàn (Hà Nội). Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào […]

[Sàn phẳng] Công trình Phương Uyên – Linh Đàm

11/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Phương Uyên – Linh Đàm (Hà Nội). Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào […]

[Sàn phẳng] Công trình Tuấn Nam – Bắc Giang

10/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Tuấn Nam – Bắc Giang. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Công trình Tuấn Đức – Hải Phòng

09/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Tuấn Đức – Hải Phòng. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hải Phòng của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Công trình Minh Khoa – Hải Phòng

08/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Minh Khoa – Hải Phòng. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hải Phòng của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Công trình Hoàng Huy – Bắc Giang

08/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Tuấn Nam – Bắc Giang. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Công trình Thắng Hùng – Bắc Giang

08/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Thắng Hùng – Bắc Giang. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]