Khách sạn Seaview – Hải Phòng

06/01/2017

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng. Các dự án xây dựng khách sạn, resort, nhà hàng,… của […]

Tổng hợp những dự án Thiết kế – Thẩm tra – Giám sát của VRO

06/01/2017

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những dự án thiết kế và thẩm […]

Khách sạn Sunrise Resort – Cát Bà

06/01/2017

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrise – Cát Bà – Hải Phòng. Các dự án resort mà VRO xây dựng trong năm 2017. RESORT SUNRISE CÁT BÀ Địa điểm xây […]

Khách sạn Vị Hoàng – Nam Định

06/01/2017

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO, sàn vượt nhịp lớn 18 m khách sạn Vị Hoàng Nam – Nam Định. Các dự án xây dựng Khách sạn của VRO. KHÁCH SẠN VỊ HOÀNG Địa điểm xây dựng: Nam Định Ưu điểm […]

Showroom Phương Thanh – Hải Phòng

06/01/2017

Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D Panel – Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel  VRO sàn tầng 2 công trình Showroom Phương Thanh -Hải Phòng. Các dự án xây dựng showroom của VRO. SHOWROOM PHƯƠNG THANH – HẢI PHÒNG Địa […]

Công trình Nguyễn Văn Huyên – Hà Nội

06/01/2016

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những hình ảnh dự án Nhà […]

Dự án Karaoke – Quảng Ninh

06/01/2015

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những hình ảnh thi công Dự […]