Nhà hàng San Hô Đỏ – Quảng Ninh

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công Sàn tầng 2 + sàn tầng 3 Nhà hàng San Hô Đỏ – Móng Cái – Quảng Ninh. Các dự án xây dựng nhà hàng tại Quảng Ninh của VRO. […]

Trường Hoa Tuổi Thơ Montessori – Thái Nguyên

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng lửng + sàn tầng 2 công trình Trường […]

Tòa nhà Thịnh Hiền – Hà Nội

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 + sàn tầng 2 văn phòng Thịnh Hiền – Cầu Giấy – Hà Nội. Các dự án xây dựng Văn phòng làm việc của VRO. VĂN […]

Khách sạn Phúc Tăng – Hải Phòng

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO – Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 1 + những hình ảnh thi công công trình khách sạn Phúc Tăng – Hải Phòng. Các dự án xây dựng Khách […]

Công trình Hưng Thịnh AMG – Hải Phòng

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình Nhà ở Hưng Thịnh AMG – Hải Phòng. Các dự án xây dựng Nhà ở dân dụng của VRO. NHÀ Ở DÂN DỤNG HƯNG THỊNH AMG […]

Showroom Phương Dung – Nam Định

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO –  Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình Phương Dung – Nam Định. Các dự án xây dựng showroom của VRO. SHOWROOM PHƯƠNG DUNG – NAM ĐỊNH Địa […]

Nhà để xe Canifa – Hưng Yên

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp,  Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công nhà để xe Canifa, Hưng Yên. Các dự án […]

Showroom tiệm vàng Hợp Thủy – Hải Phòng

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình Tiệm vàng Hợp Thủy – Hải Phòng. Các dự án xây dựng showroom của VRO. SHOWROOM TIỆM VÀNG […]

Chùa Thanh Lương – Hà Nội

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình chùa Thanh Lương – Đông Anh – Hà Nội. Các dự án xây dựng Chùa của VRO. CHÙA THANH LƯƠNG – HÀ NỘI Địa điểm xây dựng: hanh Lương – Đông […]

Nhà dân dụng Tiến XM – Hải Phòng

05/01/2018

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO  – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình nhà đẹp Châu Á – Hải Phòng. Các dự án xây dựng Nhà ở dân dụng của VRO. NHÀ Ở […]