Chung cư Đông Dương – Bắc Ninh

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 […]

Biệt Thự Song Lập – Vĩnh Phúc

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Quốc […]

Khách sạn Vân Dung – Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Vân Dung – Văn Cao – Hải Phòng. Các dự án xây khách sạn của VRO. KHÁCH […]

Khách sạn Thành Đạt – Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình khách sạn Thành Đạt – Hải […]

Nhà hàng Sơn Hải – Bắc Giang

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà hàng đặc sản Sơn Hải – Bắc Giang. Các dự án xây nhà hàng của VRO. […]

Khách sạn Hoa Phượng – Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn không dầm, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Hoa Phượng – Hải […]

Khách sạn Pearl River 2 – Hải Phòng

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 công trình khách sạn Pearl River 2 – Hải Phòng. Các […]

Khách sạn Long Thành – Thanh Hóa

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Khách sạn Long Thành – Thanh Hóa. Các dự án xây dựng Khách sạn của VRO. KHÁCH SẠN LONG […]

Mầm non Tuổi Hồng – Bắc Giang

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình trường mầm non Tuổi Hồng – Bắc Giang. Các dự án xây trường mầm non của VRO. TRƯỜNG MẦM […]

Nhà hàng Tuấn Hưng – Hải Dương

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 + sàn tầng 4 Công trình nhà hàng Tuấn Hưng – Hải Dương. Các dự án xây […]