Trường Cao đẳng Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một

15/10/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Công trình Trường Cao đẳng Bình Dương – […]

Trường Đại học Y dược Cà Mau – Cà Mau

12/10/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Công trình Trường Đại học Y dược Cà […]

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Đà Nẵng

01/10/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Công trình Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam […]

Phòng khám 360 Lê Hoàn – Thanh Hóa

02/08/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Công trình Phòng khám Lê Hoàn – Thanh […]

Công trình Mạnh Thái – Quảng Bình (Mái nghiêng)

05/07/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Sàn tầng mái Công trình Mạnh Thái – […]

Nhà xưởng An Phát – Hải Dương (Tôn nền)

11/06/2021

Tôn nền, nâng nền cho các công trình. Các công trình Tôn nền bằng xốp của VRO. Công trình Tôn nền bằng xốp Tn-VRO tại Nhà 5A Công nghiệp nhà xưởng An Phát tại Hải Dương Các dự án xây dựng Nhà xưởng tạị Hải Dương của VRO. Địa điểm xây dựng: Hải Dương Ưu điểm […]

Trường PTLC PHENIKAA – Hà Nội (Gạch VRO)

27/04/2021

Gạch không nung, gạch lõi xốp, gạch bê tông nhẹ, gạch lõi xốp VRO, gạch thân thiện môi trường. Dự án xây dựng Trường PTLC Phenikaa – Hà Nội sử dụng công nghệ gạch lõi xốp không nung, cấu tạo bê tông mác cao siêu nhẹ. Địa điểm xây dựng: Hà Nội Ưu điểm Gạch […]

Nhà khách chùa Liên Trì – Hà Nội

22/02/2021

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những hình ảnh tại dự án […]

Bệnh viện Đại An – Thanh Hóa

06/01/2021

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO – Những hình ảnh thi công […]

Khu du lịch sinh thái Thung Nham – Ninh Bình

06/01/2021

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những hình ảnh Dự án Khách […]