[Bán lắp ghép] Văn phòng Nguyễn Xiển – Hà Nội

17/11/2021

Công nghệ nhà bán lắp ghép – Sàn phẳng lõi xốp và gạch không nung độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Văn phòng Nguyễn Xiển – Hà Nội. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bắc Giang của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát […]

[Sàn phẳng] Văn phòng Hà Đông – Hà Nội

17/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại công trình Văn phòng Hà Đông – Hà Nội.  Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Nội của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở […]

[Sàn phẳng] Space Building – Phan Thiết

16/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Space Building – Phan Thiết. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Phan Thiết của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Toà nhà Indochina Quận 2 – TP.HCM

15/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Toà nhà Indochina Quận 2 – TP.HCM. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại TP. Hồ Chí Minh của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO […]

[Sàn phẳng] Bình Phước Office – Bình Phước

13/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Toà nhà Bình Phước Office – Bình Phước. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Bình Phước của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự […]

[Sàn phẳng] Toà nhà Hà Thọ – Quảng Bình

05/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Toà nhà văn phòng Hà Thọ – Quảng Bình. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Quảng Bình của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO […]

[Sàn phẳng] Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Đà Nẵng

01/10/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Đà Nẵng. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Đà Nẵng của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO […]

[Sàn phẳng] Tòa nhà Âu Việt – Vĩnh Phúc

13/07/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại công trình Tòa nhà Âu Việt – Vĩnh Phúc. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Vĩnh Phúc ủa VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào […]

Tòa nhà Autotech – Bắc Ninh

21/06/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Công trình Autotech – Bắc Ninh. Các dự […]

Tòa nhà Vinh Tú – Vĩnh Phúc

09/04/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Tòa nhà văn phòng Vinh Tú – Vĩnh Phúc. […]