[Sàn phẳng] Khách sạn Tam Đảo – Vĩnh Phúc

13/11/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Khách sạn Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Vĩnh Phúc của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào […]

[Sàn phẳng] Khách sạn Hải Triều – Hà Tĩnh

02/11/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại công trình Khách sạn Hải Triều – Hà Tĩnh.  Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Hà Tĩnh của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào sở hữu […]

[Sàn phẳng] Nhà hàng Dũng Quỳnh – Thanh Hoá

30/09/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Nhà hàng Dũng Quỳnh – Thanh Hoá. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Thanh Hoá của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, VRO tự hào […]

Nhà hàng Thanh Hồng – Bắc Giang

19/05/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO tại Nhà hàng Thanh Hồng – Bắc Giang Các […]

Khách sạn Thanh Nhàn 1 – Hải Phòng

07/05/2021

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng S-VRO,  sàn ô cờ lõi xốp, thi công sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, công nghệ sàn dầm ô cờ độc quyển sáng chế bởi VRO xây dựng Khách sạn Thanh Nhàn 1 – Hải […]

Khách Sạn Nga Sơn – Thanh Hóa

17/02/2021

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Khách sạn Nga Sơn – Thanh […]

[Sàn phẳng] KDL sinh thái Thung Nham – Ninh Bình

06/01/2021

Công nghệ sàn phẳng không dầm – Sàn phẳng xốp độc quyền của VRO GROUP được ứng dụng tại Công trình Khu du lịch sinh thái Thung Nham – Ninh Bình. Các dự án ứng dụng công nghệ sàn phẳng tại Ninh Bình của VRO. Trải qua những nỗ lực nghiên cứu và phát triển, […]

Khách sạn Phúc Tăng – Hải Phòng

06/01/2021

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO – Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 1 + những hình ảnh thi công công trình khách sạn Phúc Tăng – Hải Phòng. Các dự án xây dựng khách […]

Khu du lịch Đỗ Quyên – Quảng Bình

06/01/2021

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên – Quảng Bình. Các dự án xây dựng Khu du lịch của VRO. KHU DU LỊCH ĐỖ QUYÊN – […]

Khách sạn Thành Công – Hải Phòng

06/01/2021

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. Những hình ảnh thi công Dự […]