Dự án tiêu biểu thi công sàn phẳng, sàn nhịp lớn 3D VRO

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO khách sạn Phương Thanh - Hải Phòng.

22/ 04/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO sàn...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng xốp 3D VRO công trình khách sạn Minh Thăng - Hải Phòng

12/ 08/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ,...

Xem thêm

Công trình Minh Hiếu - Quảng Ninh - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO

24/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công công trình văn phòng Minh Ngọc - Hải Phòng. 

05/ 11/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình khách sạn Phượng Liên - Hạ Long.

07/ 08/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công...

Xem thêm

Công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội.

13/ 07/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.

06/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công...

Xem thêm