Dự án khu nhà ở công nhân tại KKT Vũng Áng - Hà Tĩnh