Dự án chung cư 20 tầng thành phố Thái Bình

Dự án chung cư 20 tầng thành phố Thái Bình

hình ảnh công trình Dự án chung cư 20 tầng thành phố Thái Bình công ty cổ phần vro tư vấn thiết kế

Địa điểm XD : Thành phố Thái Bình

Số tầng, quy mô : 20 tầng

Công ty cổ phần VRO :  Tư vấn thiết kế kết cấu