Công trình văn phòng công ty Đại Toàn - Minh Khai - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình văn phòng công ty Đại Toàn - Minh Khai - Hà Nội. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO -  Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 Công trình văn phòng Đại Toàn - Hà Nội .