Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO Công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc.

sàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_vượt_nhịp_lớn_3DVRO

sàn_không_dầm

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi xốp, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc.

sàn_không_dầm_sàn-_nhịp_lớn_3DVRO

sàn_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVRO

sàn_phẳng_không_dầm_sàn-nhịp_lớn_3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi xốp, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc.

sàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn

sàn_phẳng_không_dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi xốp, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng áp mái công trình TTTM Tam Dương - Vĩnh Phúc.

sàn_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớnsàn_phẳng_không_dầmsàn_phẳngsàn_nhịp_lớn