Công trình trường mầm non APLUS  Đông Anh - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình trường mầm non APLUS  Đông Anh - Hà Nội. 

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình trường mầm non APLUS  Đông Anh - Hà Nội. 

san-nhip-lon-san-phang-loi-xop-3DVROsan-phang-khong-dam-3DVROsan-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-3DVROsan-nhip-lon-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp 3D VRO, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum công trình trường mầm non APLUS  Đông Anh - Hà Nội. 

san-xop-3DVROsan-vuot-lon-3DVROsan-khong-dam-san-phang-khong-dam