Công trình Showroom Thuấn Hưng - Đại Mỗ - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình Showroom Thuấn Hưng - Đại Mỗ - Hà Nội.