Công trình showroom Long Hưng Hải Dương

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 + sàn tầng 4 Showroom Long Hưng - Hải Dương.