Công trình showroom Khánh Linh Móng Cái

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Giải pháp tôn nền có yêu cầu chiều cao tôn nền dầy mà vẫn nhẹ, nền tôn có kết cấu chịu lực lớn, ổn định, tải tôn nền truyền về dầm chịu lực chính của sàn đang có mà k truyền vào sàn mỏng nên k gây hỏng sàn đang có - Những hình ảnh thi công tôn nền toàn bộ 5 tầng công trình Khánh Linh - Móng Cái .