Công trình nhà để xe Canifa - Hưng Yên

 

Tổ hợp công trình Canifa - Hưng Yên 

- Nhà Điều Hành

- Nhà ăn