Công trình nhà anh Tiến XM - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 công trình nhà đẹp Châu Á - Hải Phòng .