Móng hộp, móng trên nền đất yếu 3D VRO - Công trình khách sạn Nguyên Hồng - Vũ Thư - Thái Bình

Móng hộp, móng trên nền đất yếu 3D VRO - Những hình ảnh thi công móng hộp, móng trên nền đất yêu công trình khách sạn Nguyên Hồng - Vũ Thư - Thái Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3  công trình khách sạn Nguyên Hồng - Thái Bình.