Thi công sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D VRO Công trình khách sạn Bình Nguyên Hải Phòng

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình Khách sạn Bình Nguyên Hải Phòng.