Công trình chùa Ngọc Bích - Nghĩa Lộ - Yên Bái.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình chùa Ngọc Bích - Nghĩa Lộ - Yên Bái.

san_khong_dam_san_phangsan_khong_dam_san_nhip_lon_3DVRO