Công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO tại Triển lãm Vietbuild 2018

Sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D PANEL VRO tại Gian hàng 942-939 A5 Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm , Hà Nội.  triển lãm Vietbuild ngày 07/09/2018. 

Sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D PANEL VRO tại Gian hàng 942-939 A5 Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm , Hà Nội.  triển lãm Vietbuild ngày 08/09/2018 - 09/09/2018 .

 

Sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D PANEL VRO tại Gian hàng 942-939 A5 Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm , Hà Nội.  triển lãm Vietbuild ngày 10/09/2018.

Viết bình luận