Công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO tại Hội kiến trúc sư Quảng Bình

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO tại Hội kiến trúc sư trẻ Quảng Bình diễn ra ngày 15/10/2017.

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Bình luận

Đặng Minh Hân

Đặng Minh Hân - 08/27/2018 14:30:15

Tôi cần tham khảo chiều dài tối đa từ cột đến cột là bao nhiêu cho loại sàn này. Tôi đang thiết kế nhà hàng tiệc cưới kích thước 55x45 m

Viết bình luận