3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm tòa CT1 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh

 3D Panel VRO, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm  -  Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 1 tòa CT1 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình CT1 eco cát tường

hình ảnh sàn ô cờ công trình ct1 eco cát tường

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình CT1 eco cát tường

hình ảnh sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn CT3 eco cát tường

hình ảnh thi công sàn nhẹ vượt nhịp lớn công trình eco cát tường

hình ảnh sàn lõi rỗng 3d panel vro công trình CT1 Eco cát tường bắc ninh

3D PANEL VRO, sàn phẳng không dầm , sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 tòa CT1 dự án Eco Cát Tường - Bắc Ninh.

san-khong-dam-san-phang-khong-dam-3DPANELVRO

san-phang-nhip-lon-3DPANELVRO

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DPANELVRO

3D Panel VRO, sàn nhịp lớn, sàn không dầm  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 15 tòa CT1 dự án Eco Cát Tường - Bắc Ninh.

3D Panel VRO-san-nhip-lon-san-khong-dam

san-3D-PANEL-san-khong-dam-san-nhip-lon

san-nhip-lon-san-loi-rong-3D-panel-VRO

3D-panel-san-loi-rong-san-khong-dam

san-phang-vuot-nhip-lon-3d-Panel

san-phang-3D-PANEL-san-nhip-lon-san-khong-dam

san-khong-dam-san-nhip-lon-san-rong

san-phang-khong-dam-3D-PANEL

3D Panel VRO, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm  -  Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng mái tòa CT1 dự án ECO Cát Tường - Bắc Ninh.

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầm

3DPanel-san-nhip-lon-san-khong-dam-loi-rong-VRO

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DPANELVRO

san-khong-dam-loi-rong-3DPANEL-San-nhip-lon

Trở về