3D Panel VRO, sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO - Những hình ảnh thi công công trình trường mầm non Minh Anh - Bắc Giang

3D Panel VRO, sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình trường mầm non Minh Anh - Bắc Giang.

sàn không dầm 3D Panel vro

sàn phẳng không dầm 3D Panel VRO

Sàn phẳng không dầm uboot

sàn không dầm ô cờ

sàn nhịp lớn VRO

Sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO

3D Panel VRO, sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum công trình trường mầm non Minh Anh - Bắc Giang.

3DPANEL-san-nhip-lon-san-khong-dam

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelvro

san-nhip-lon-3dpanelvro

san-khong-dam-3DPANEL-san-nhip-lon

san-phang-khong-dam-3DPANELVRO-san-rong

Trở về