3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình khách sạn Hà Thắng - Hà Nam

3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Hà Thắng - Hà Nam.

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3dVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-Uboot

san-3D-PanelVRO

san-nhip-lon-uboot

san-phang-vuot-nhip-3DVRO

san-phang-khong-dam-bong

3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Hà Thắng - Hà Nam.

san-nhip-lon-3DVRO

san-khong-dam-san-nhip-lonVRO

san-phang-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lonVRO

san-3d-panel-VRO

san-phang-khong-dam-bong

 

Trở về