Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh thi công xây dựng nhà hướng dẫn du lịch An Huy Cát Bà

Xây nhà trọn gói - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công đổ sàn tầng 3 nhà hướng dẫn du lịch An Huy Cát Bà

 

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng công trình an huy cát bà

 

hình ảnh xây nhà trọn gói công trình an huy cát bà

hình ảnh xây nhà công nghệ 3d panel công trình an huy cát bà

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình an huy cát bà

Những hình ảnh đổ bê tông tầng 4 công trình An Huy Cát Bà

Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 nhà hướng dẫn du lịch An Huy Cát Bà

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình an huy cát bà

 

hình ảnh đổ bê tông sàn nhịp lớn nhà an huy cat bà

Hình ảnh đổ bê tông sàn nhịp lớn công trình an huy

Những hình ảnh thi công sàn nhẹ vượt nhịp lớn tầng 7 công trình An Huy Cát Bà

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng 3d panel vro tầng 7 công trình an huy cát bà

hình ảnh thi công xây nhà giá rẻ công trình anh huy cát bà

hình ảnh thi công xây nhà giá rẻ công trình an huy cát bà

 

hình ảnh xây nhà công nghệ 3d panel công trình an huy cát bà

hình ảnh xây nhà trọn gói công nghệ sàn lõi rỗng công trình nhà an huy cát bà

Những hình ảnh thi công sàn lõi rỗng S - VRO tầng 8 nhà An Huy Cát Bà

hình ảnh thi công sàn 3d panel VRO công trình tầng 8 nhà an huy cát bà

hình ảnh thi công sàn uboot công trình nhà an huy cát bà

hình ảnh thi công sàn nấm công trình nhà an huy cát bà

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn VRO sàn tầng 9 công trình nhà An Huy Cát Bà

hình ảnh thi công xây nhà công nghệ 3d vro tầng 9 công trình nhà an huy cát bà

hình ảnh thi công xây nhà công nghệ 3d Panel VRO tầng 9 nhà an huy cát bà

hình ảnh thi công sàn bóng tầng 9 công trình an huy cát bà

hình ảnh thi công sàn không dầm vro  sàn tầng 9 công trình nhà an huy cát bà

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn VRO công trình nhà an huy cát bà

hình ảnh xây nhà trọn gói công trình nhà an huy cát bà

 

Xây nhà trọn gói công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình an huy cát bà

Trở về