Ứng dụng 3D VRO Panel

Quy trình thi công sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO

15/ 08/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Quy trình thi công sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO Sàn phẳng,...

Xem thêm

3D Panel VRO - Sàn hộp rời B-VRO

31/ 07/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

3D Panel VRO - Sàn hộp rời B-VRO 3D Panel VRO - Công nghệ xây dựng lõi rỗng 3D...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng S - VRO, sàn nhịp lớn, sàn 3D PANEL VRO

19/ 02/ 2017 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn lõi rỗng S - VRO, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng...

Xem thêm

Sàn nấm, sàn phẳng nấm, sàn phẳng có nấm

19/ 02/ 2017 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nấm, sàn phẳng nấm, sàn phẳng có nấm Kết cấu sàn nấm , sàn phẳng, sàn...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO

15/ 11/ 2016 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng , sàn nhẹ, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn ...

Xem thêm

Sàn bóng, sàn uboot, sàn S - VRO - Công nghệ xây dựng sàn phẳng nhịp lớn

24/ 10/ 2016 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn bóng, sàn uboot, sàn S - VRO (Sàn 3D PANEL VRO) Công nghệ xây dựng sàn...

Xem thêm

Tài liệu quy trình thi công xây dựng công nghệ 3D PANEL VRO

16/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Tài liệu quy trình thi công xây dựng công nghệ 3D PANEL VRO ...

Xem thêm

3D Panel VRO dùng xây dựng trọn gói nhà ở, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện

13/ 09/ 2016 - Đăng bởi: THÁI MẠNH CƯỜNG - 0 bình luận

tư vấn...

Xem thêm

Ưu điểm của công nghệ xây dựng tường 3D Panel VRO

06/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Ưu điểm của công nghệ xây dựng tường 3D Panel VRO, tường phẳng cách âm, cách nhiệt Tấm...

Xem thêm

3D Panel VRO thi công nền xưởng, nền đường nội bộ

06/ 09/ 2016 - Đăng bởi: THÁI MẠNH CƯỜNG - 0 bình luận

Công nghệ xây dựng sàn nhẹ lõi rỗng S- VRO (Công nghệ xây dựng 3D PANEL VRO ) được ứng dụng thi công nền...

Xem thêm