Trường TCXD Số 4 - Vĩnh Phúc

Công việc của VRO: - Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm tường chịu lực và bao che cho công trình giúp tăng khả năng chịu lực và cách âm cách nhiệt rất tốt.

Công việc của VRO: 

- Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm tường chịu lực và bao che cho công trình giúp tăng khả năng chịu lực và cách âm cách nhiệt rất tốt.