Tòa nhà Quốc hội tại Đà Nẵng

Công việc của VRO: - Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm tường chịu lực và bao che cho toàn bộ công trình Nhà làm việc không thường trực của Quốc Hội tại Đà Nẵng giúp tăng khả năng chịu lực, cách âm...

Công việc của VRO:

- Thiết kế, thi công và cung cấp 3D Panel làm tường chịu lực và bao che cho toàn bộ công trình Nhà làm việc không thường trực của Quốc Hội tại Đà Nẵng giúp tăng khả năng chịu lực, cách âm cách nhiệt rất tốt