Thi công xây dựng

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình nhà anh Phong - Hưng Yên

24/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3...

Xem thêm

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO công trình biệt thự nhà chú Quang - Nam Định

24/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2...

Xem thêm

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà Đào Duy Từ- Hà Nội

12/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng...

Xem thêm

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà Bùi Thị Xuân - Hà Nội

12/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng...

Xem thêm

3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà anh Thịnh Văn Cao - Hải Phòng

10/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình nhà...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà hàng Hàn Quốc - Băc Ninh

02/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà hàng Hàn Quốc - Băc Ninh ...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO công trình nhà anh Thặng - Thị trấn Chờ - Bắc Ninh

01/ 06/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 2 công trình nhà anh Thặng - Thị...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO công trình nhà Tâm - Minh Khai - Hải Phòng

31/ 05/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình nhà...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn thi công nhanh VRO công trình nhà chú Thiện - Thái Bình

25/ 05/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi xốp vượt nhịp lớn thi công nhanh VRO sàn tầng 3 công trình nhà...

Xem thêm

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình nhà anh Dương - Hải Phòng

22/ 05/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng...

Xem thêm