Thi công xây dựng

Công trình khách sạn Phúc Tăng - Hải Phòng

09/ 10/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

...

Xem thêm

Công trình Sơn Hải - Văn Cao - Hải Phòng. 

03/ 10/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình văn phòng Thịnh Hiền - Cầu Giấy - Hà Nội

27/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình Showroom Thuấn Hưng - Đại Mỗ - Hà Nội

20/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình Tùng Minh - Lạng Sơn.

19/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình Trường học Hoa Tuổi Thơ Montessori Thái Nguyên

18/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Tường 3D VRO vách ngăn phòng dày 75mm không xốp - Những hình ảnh thi công công trình Linh Đàm - Hà Nội

17/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Tường 3D VRO vách ngăn phòng dày 75mm không xốp - Những hình ảnh thi công công trình Linh Đàm -...

Xem thêm

Công trình nhà hàng San Hô Đỏ - Móng Cái - Quảng Ninh

13/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình khách sạn Trung Quân - Tp Hải Phòng

06/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình khách sạn Đông Nam - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

05/ 09/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm