Thi công xây dựng

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO khách sạn Hương Giang - Móng Cái.

29/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 khách...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO nhà ăn Cos công trình Hoàng Dương - Hưng Yên

28/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D Panel VRO nhà ăn Cos công trình Hoàng Dương -...

Xem thêm

Thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO gara Oto Hùng Anh - Bắc Giang

24/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 gara...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình TTTM - Sầm Sơn- Thanh Hóa

15/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn lõi rỗng, sàn phẳng, sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình TTTM -...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Oasis Night Club Quảng Ngãi

08/ 11/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VR O - Những hình ảnh thi công công nghệ 3D PANEL VRO...

Xem thêm

Sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO khách sạn Thành Công - Hải Phòng

07/ 11/ 2017 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi...

Xem thêm

3D PANEL- Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO công trình nền xưởng công ty bao bì Golsun-Quế Võ - Bắc Ninh

31/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

3D PANEL - Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu 3D PANEL VRO "Giải pháp móng hộp kết hợp nền xưởng...

Xem thêm

Sàn nhe, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Seaview -Cát Bà- Hải Phòng

17/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công...

Xem thêm

Thi công sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO khách sạn Quang Tùng - Hải Phòng.

16/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình khối nhà A Karaoke Thiên Đường Quảng Bình

15/ 10/ 2017 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn,...

Xem thêm