Thi công xây dựng

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình chùa Thanh Lương - Đông Anh - Hà Nội.

10/ 08/ 2018 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Minh Anh - Đông Anh - Hà Nội.

27/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO Showroom điện tử Hiệp Thành - Lạng Sơn

21/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Showroom Thanh Hoa - Bắc Giang

21/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Ocean view Phú Quốc

18/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình nhà hàng Nhật Lệ - Lạng Sơn

17/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Tường nhẹ, tường cách âm, tường cách nhiệt 3D PANEL VRO - Giải pháp Tường bê tông 3D chắn đất không cốp pha. Tường rào bao che nhẹ, thi công nhanh 3D PANEL VRO

16/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Giải pháp Tường bê tông 3D chắn đất không cốp pha. Tường rào bao che nhẹ, thi công nhanh 3D PANEL VRO...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Minh Phương - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

09/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Nguyên Hà - Phổ Yên - Thái Nguyên.

09/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Xuyên Hòa - Hải Phòng.

06/ 07/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh...

Xem thêm