Thi công xây dựng

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình Showroom honda Mai Thủy - Ninh Bình

19/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình Showroom honda...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Thái Sơn - Hải Phòng

18/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng lửng công trình khách sạn...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình khách sạn Hồng Nguyên - Hải Phòng

17/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn...

Xem thêm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL công trình Trường Thịnh - Hải Phòng.

11/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Showroom Tuấn Hưng - Bắc Giang

10/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình Showroom...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Karaoke - Móng Cái - Quảng Ninh

08/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Karaoke - Móng Cái...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Duy Tân - Kiến An - Hải Phòng

06/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình Duy Tân -...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn không dầm 3D PANEL VRO trung tâm thể dục thể hình - Ninh Bình

02/ 06/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 2 trung tâm thể dục thể hình - Ninh Bình. ...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình Ngân Hàng Chính Sách Hà Nội - Từ Liêm -Hà Nội

31/ 05/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình Homestay - Bắc Giang

29/ 05/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không...

Xem thêm