Thi công xây dựng

Móng trên nền đất yếu, móng hộp, móng bè 3D PANEL VRO công trình Showroom Phương Uyên Đông Hưng Thái Bình

24/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Móng trên nền đất yếu, móng hộp, móng bè 3D PANEL VRO công trình Showroom Phương Uyên Đông Hưng Thái Bình . ...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình Showroom Minh Sáu - Móng Cái - Quảng Ninh

23/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình Showroom Minh...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Hà Nội Mới - Sầm Sơn - Thanh Hóa

20/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Hà Nội...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Thành Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa

20/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn...

Xem thêm

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình trường thư thục mầm non Họa Mi - Bắc Giang

15/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình showroom điện tử Hưng Thịnh - Sóc Sơn - Hà Nội

12/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng...

Xem thêm

Tường cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình Hoàng Sơn - Hà Nội.

09/ 04/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

Tường cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình Hoàng Sơn...

Xem thêm

#Sàn_phẳng, sàn nhẹ, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình Showroom Honda Quang Thọ - Đông Anh - Hà Nội 

25/ 03/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #sàn_nhẹ, #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3...

Xem thêm

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình ALG -Đắc Sở - Hà Nội

18/ 03/ 2018 - Đăng bởi: TRẦN THỦY - 0 bình luận

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công công trình ALG -Đắc Sở...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình nhà Thống Nhất - Bắc Ninh

27/ 02/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO ...

Xem thêm