Thi công xây dựng

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công nhà hàng tiệc cưới Hoàng Anh - Đông Hưng - Thái Bình.

10/ 02/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 nhà hàng...

Xem thêm

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

04/ 02/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 khách sạn Hồng...

Xem thêm

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công trường mầm non Huyền Trang - Hải Phòng.

01/ 02/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 trường mầm non...

Xem thêm

#Sàn_phẳng, #Sàn_nhịp_lớn, #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công nhà thuốc Hà Tuyên - Thái Nguyên

20/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 nhà thuốc...

Xem thêm

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Lâm Hùng - Hải Phòng

19/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Lâm Hùng - Hải...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình Viện Nghiên Cứu - Hải Phòng

10/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO tầng mái công trình Viện Nghiên Cứu - Hải Phòng...

Xem thêm

Thi công s��n nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO công trình khách sạn Sky - Bắc Ninh

10/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 khách sạn...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D VRO văn phòng kim khí Hải Phòng

06/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 văn phòng...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO trường mầm non Họa Mi - Hà Nam,

04/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

#Sàn_phẳng , #Sàn_nhịp_lớn , #Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 trường mầm...

Xem thêm

Thi công sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO nhà hàng Hoàng Long - Thái Bình

03/ 01/ 2018 - Đăng bởi: Hoàng Đức Thắng - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 1 nhà hàng Hoàng Long -...

Xem thêm