Thi công xây dựng

Công trình Resort Phú Quốc

18/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình Hoàn Lão Quảng Bình

17/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình Khách sạn Hoàn Lão - Quảng Bình - Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn...

Xem thêm

Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội

15/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng...

Xem thêm

Công trình showroom Khánh Linh Móng Cái

14/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -...

Xem thêm

Công trình Huyndai Bắc Giang

12/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình Khách sạn Thành Đạt - Hải Phòng

08/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình showroom Long Hưng Hải Dương

08/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình xưởng nến Hải Dương

07/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình Quang Thắng Vĩnh Phúc

07/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm

Công trình Showroom Thanh Bình - Hải Phòng

07/ 01/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công...

Xem thêm