Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ, sàn phẳng lõi rỗng 3D PANEL VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m khách sạn Vị Hoàng Nam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO, sàn vượt nhịp lớn 18 m khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

San-khong-dam-3DPANEL-VRO

san-phang-khong-dam-3DPANEL-VRO

san-phang-khong-dam-nhip-lon-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPANEL-VRO

san-khong-dam-uboot

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà sảnh tầng 3 khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

San-nhip-lon-3DPanelVRO

San-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

3DPanelVRO-san-nhip-lon

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-rong-3DPanelVRO

san-3DPanelVRO

san-loi-rong-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm lõi  rỗng 3D Panel VRO, sàn vượt nhịp lớn 18m - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định .

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

3DPanelVRO-san-nhip-lon-san-khong-dam

san-khong-dam-3DPanel, san-phang-khong-dam

san-3DPanelVRO-san-nhip-lon-loi-rong

3DpanelVRO-san-nhip-lon-san-khong-dam

san-khong-dam-vuot-nhip-lon3Dpanelvro

san-phang-khong-dam-san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-san3DPanel-san-khong-dam

san-nhip-lon-3DPanel-San-rong

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO-san-loi-rong

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhẹ, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO vượt nhịp lớn 18m. - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 1, sàn tầng 2 khách sạn Vị Hoàng Nam - Nam Định.

sàn-nhip-lon-18m-khách-sạn-vị-hoàng-nam

sàn-không-dầm-18m-khách-sạn-vị-hoàng-nam

sàn-lõi-rộng-3DPANELVRO-vượt-nhịp-lớn-18m-vị-hoàng

sàn-vượt-nhịp-lớn-18m-3DPANEL-VRO-vị-hoàng-nam

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-18m-3DPANEL-VRO-ks-vị-hoàng

sàn-vượt-nhịp-lớn-18m-khách-sạn-vị-hoàng-nam

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANEL-VRO-18m-ks-vị-hoàng-nam

Những Hình ảnh thi công móng hộp, móng bè khách sạn Vị Hoàng Nam.

Trở Về

Viết bình luận