Sàn phẳng, Sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO - Hiệu quả kinh tế

Sàn xốp 3D VRO, sàn phẳng xốp 3D VRO, Sàn phẳng, sàn phẳng không dầm, sàn VRO mang lại nhiều hiệu quả kinh tế chủ yếu là những hiệu quả kinh tế : 

Với cùng một mức nhịp sàn, cùng chịu tải trọng tương đương, có chuyển vị (độ võng của sàn) tương đương nhau, so sánh các chỉ tiêu của sàn xốp 3D VRO và sàn truyền thống sau:

  1. Khối lượng bê tông
  2. Trọng lượng cốt thép
  3. Diện tích và chi phí cốp pha
  4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng 1 nhịp sàn

Bảng 1: Sàn xốp 3D VRO so với sàn truyền thống về khối lượng bê tông cho 1m2 sàn xây dựng.

san-xop-3DVROBảng 2: Sàn xốp 3D VRO so với sàn truyền thống về trọng lượng thép cho 1m2 sàn xây dựng.

san-phang-xop-3DVRO

 

Bảng 3: Sàn xốp 3D VRO so với sàn truyền thống về diện tích cốp pha và chi phí cốp pha cho 1m2 sàn xây dựng bao gồm cả dầm

- Diện tích cốp pha:

san-VRO

Những hình ảnh thi công sàn xốp 3D VRO, sàn phẳng xốp 3D VRO, Sàn VRO.

san-phang-xop-VRO-san-vro-san-phang-vro-san-xopsan-vro-san-xop-3DVRO-san-xopsan-xop-san-xop-3DVRO-san-VROsan-phang-xop-VRO-san-vro-SAN-xop-3DVRO-san-xopsan-vro-san-xop-3DVRO-san-phang-xop-VROsan-xop-san-phang-xop-VROsan-xop-san-xop-vro