Sàn phẳng không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà ông Thiểm - Hải Phòng

Sàn phẳng không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình nhà ông Thiểm - Hải Phòng

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-3DPAENLVRO

san-phang-khong-dam-VRO

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lonVRO

Trở Về