Thi công xây dựng

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn công trình khách sạn Hannam Hòa Bình - Thái Nguyên

06/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng công trình khách sạn Bach Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

01/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp...

Xem thêm

Thi công Sàn phẳng Zone 2.3 công trình nhà máy thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

23/ 09/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn xốp, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO công trình Aeon Mail - Hà Đông

16/ 09/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn không dầm, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi...

Xem thêm

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng Zone 1.1 công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

06/ 09/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn xốp, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi...

Xem thêm

Thi công Sàn phẳng Zone 3 công trình nhà máy thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

03/ 09/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp...

Xem thêm

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công 3D VRO trình Vinsmart Zone 2.6

30/ 08/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công 3D VRO trình Vinsmart Zone 2.6. ...

Xem thêm

Công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc Hà Nội - Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

21/ 07/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO công trình Hằng Hải Liên Minh - Hải Phòng

16/ 07/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng...

Xem thêm

Công trình nha Khoa Xuân Khoa - Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO

24/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn...

Xem thêm