Thi công xây dựng

Công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc Hà Nội - Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

21/ 07/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp 3D VRO công trình Liên Minh Hằng Hải - Hải Phòng

16/ 07/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 công trình Liên Minh Hằng Hải -...

Xem thêm

Công trình nha Khoa Xuân Khoa - Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO

24/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn...

Xem thêm

Sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn không dầm công trình Thủy Nguyên - Hải Phòng

21/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng,...

Xem thêm

Công trình Nguyễn Hiệu Sơn La - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp 3D VRO

18/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình văn phòng SHINEC Thủy Nguyên Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

12/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình chung cư 379 - Thanh Hóa - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn phẳng lõi xốp, sàn xốp 3D VRO

08/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn...

Xem thêm

Công trình trường mầm non tư thục Họa Mi - Bắc Giang - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO

04/ 06/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn...

Xem thêm

Thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Mỹ Vân Nam Định

27/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

22/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn...

Xem thêm