Thi công xây dựng Sàn phẳng 3D VRO

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 7 Phòng khám Đa khoa Hải Phòng.

10/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 9 khối B chung cư 379 Thanh Hóa.

09/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn 29 Khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang

08/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn phẳng, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 4 Nhà Ngoại Trú- Bệnh Viện Đa Khoa Đại AN- Thanh Hóa

06/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO -...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn tầng 2 trục 9-18 trường mầm non - Xuân Nộn - Hà Nội

03/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO sàn 27+28 Khách sạn Hoàng Anh - Nha Trang

01/ 07/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn phẳng, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 6 bệnh viện Đa Khoa - Hải Phòng

30/ 06/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn xốp, sàn phẳng...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO khách sạn Bình Minh - Ninh Bình

27/ 06/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình bệnh viện Đa KHoa - Hải Phòng

13/ 06/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO khách sạn Quang Tùng- Lạng Sơn

13/ 06/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách...

Xem thêm