Thi công xây dựng

Thi công sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Mỹ Vân Nam Định

27/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

22/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách...

Xem thêm

Công trình Trung tâm Thương Mại Nguyễn Nam - Thổ Tang- Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

20/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi...

Xem thêm

Sàn nhịp lớn, Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công trình Showroom Nguyễn Oanh - Móng Cái - Quảng Ninh

16/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không...

Xem thêm

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công trình khách sạn Anh Đào - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

16/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không...

Xem thêm

Thi công Công trình Sơn Hải - Hưng Yên - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

08/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm,...

Xem thêm

Công trình Quốc Khánh khu biệt thự Song Lập - Vĩnh Phúc - Sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

07/ 05/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm,...

Xem thêm

Thi công công trình Quang Dũng - Bắc Giang -Sàn phẳng không dầm, sàn vượt nhịp lớn 3D VRO

28/ 04/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng...

Xem thêm

Công trình văn phòng công ty Huy Khánh - Bắc Ninh - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

19/ 04/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm,...

Xem thêm

Công trình phòng khám Vương Khang - Đông Anh - Hà Nội - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

16/ 04/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm,...

Xem thêm