Thi công xây dựng

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình cơ khí Minh Quang

06/ 01/ 2020 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình Thái Nguyên

14/ 12/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO công trình Trường Học mầm non Trung Hà Hải Phòng

10/ 12/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Thi công Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO sàn tầng 2 công trình Trường Học mầm non...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình khách sạn Glory - Hải Phòng

26/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn công trình khách sạn Anna - Sầm Sơn - Thanh Hóa

04/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình Khách sạn Hoàng An - Nha Trang

31/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công trình khách sạn sinh Thái ASEAN Ninh Bình

24/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn công trình khách sạn Hannam Hòa Bình - Thái Nguyên

06/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp...

Xem thêm

Thi công sàn phẳng công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

01/ 10/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp...

Xem thêm

Thi công Sàn phẳng Zone 2.3 công trình nhà máy thiết bị thông minh Vinsmart - Hà Nội

23/ 09/ 2019 - Đăng bởi: Trần Thủy - 0 bình luận

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn xốp, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi...

Xem thêm