Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình Ngân Hàng Chính Sách Hà Nội - Từ Liêm -Hà Nội

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 1  công trình Ngân Hàng Chính Sách Hà Nội - Từ Liêm -Hà Nội.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2  công trình Ngân Hàng Chính Sách Hà Nội - Từ Liêm -Hà Nội.