Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO công trình nhà hàng Hoàng Dũng - Đan Phượng

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà hàng Hoàng Dũng - Đan Phượng.