Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà hàng Minh Luyến - Đông Anh - Hà Nội.