Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình áo cưới Thanh Hà - Hải Phòng

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn 2 công trình Showroom Thanh Hà - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn 3 công trình áo cưới Thanh Hà - Hải Phòng.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn mái + sàn tầng tum công trình Showroom Thanh Hà - Hải Phòng.