Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà Đào Duy Từ- Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 3 công trình nhà Đào Duy Từ - Hà Nội.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel vro1

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel Vro2

sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO3

sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PAnel VRO công trình đào duy từ

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình Đào Duy Từ phố cổ Hà Nội.

sàn phẳng nấm công trình đào Duy Từ

Sàn Phẳng 3D Panel VRO công trình Đào Duy Từ

sàn 3 D Panel VRO công trình Đào Duy Từ

sàn nhip lớn 3d panel VRO công trình Đào Duy Từ

sàn phẳng không dầm vro2

sàn không dầm 3d panel vro1

 

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng mái công trình nhà Đào Duy Từ - Phố Cổ Hà Nội .

Trở về 

Viết bình luận