Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

san không dầm công trình Tho Xương 1

Sàn không dầm công trình Thọ Xương 2

ssanf phẳng không dầm công trình Thọ Xương 2

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Thọ Xương

sàn không dầm công trình ThỌ Xương 3

sàn nhịp lớn 3d Panel Vro công trình Thọ Xương 4

sàn phẳng 3D Panel VRO công trình thọ Xương 9

sàn nhịp lớn 3D Panel vro công trình Thọ Xương 9

sàn không dầm công trình Thọ Xương 1

sàn phẳng không dầm công trình kS Thọ Xương 2

sàn phẳng không dầm công trình KS Thọ Xương 5

sàn phẳng nấm công trình KS Thọ Xương

sàn phẳng ô cờ công trình Thọ Xương 6

Sàn phẳng không dầm công trình Thọ Xương

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm tầng 8 khách sạn Thọ Xương 

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn 3D Panel khách sạn Thọ Xương

sàn 3D Panel, Sàn không dầm . sàn nhịp lớn Khách sạn Thọ Xương

 

Trở về