Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel VRO công trình nhà anh Kiên- Đông Hưng -Thái Bình

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3DPanel  VRO sàn tầng 3 công trình nhà anh Kiên- Đông Hưng -Thái Bình

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

Trở về