Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng xưởng Hon Da Việt Long

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng xưởng Hon Da Việt Long

Trở về