Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình biệt thự Song Lập Sơn la Mộc Châu

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn 3D Panel VRO, sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình biệt thự Song Lập Sơn la Mộc Châu