Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình nhà anh Thiệp - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn gác lửng công trình nhà anh Thiệp Hà Nội

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-3DPanelVRO

san-phang-3DPanelVRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO- Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 nhà anh Thiệp - Hà Nội

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

San-khong-dam-3DPanelVRO

 

Trở về