Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrice - Cát Bà

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrice - Cát Bà - Hải Phòng 

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 11 công trình  Sunrice - Cát Bà- Hải Phòng

Trở về