Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn S-VRO công trình nhà chú Phóng - Bắc Giang

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn S-VRO sàn tầng 2 công trình nhà chú Phóng - Bắc Giang

Trở về

Viết bình luận